สวีเดนและองค์การอนามัยโลก: ส่งมอบสุขภาพในที่ที่จำเป็นที่สุด

สวีเดนและองค์การอนามัยโลก: ส่งมอบสุขภาพในที่ที่จำเป็นที่สุด

WHO ต้อนรับคณะผู้แทนสวีเดนไปยังเจนีวาเมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับลำดับความสำคัญร่วมกันในด้านสุขภาพทั่วโลกในปีที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้าถึงความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น สิทธิด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การดื้อยาต้านจุลชีพ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แอนนา โรเซนดาห์ล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมทั่วโลกของสีดา ในกรุงสตอกโฮล์ม นำคณะผู้แทนกล่าวว่า

“องค์การอนามัยโลกเป็นและจะยังคงเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของสีดาและสวีเดนเมื่อมีส่วนร่วมในวาระทั่วไปปี 2030 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3 ค่านิยม

เช่นการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นแบ่งปัน

กันโดยทั้งองค์การอนามัยโลกและสีดา และจะดำเนินต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน บทบาทนำของ WHO ในด้านสิทธิและอนามัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จะเป็นจุดสนใจหลักสำหรับความร่วมมือ”คณะผู้แทนประกอบด้วย: Sofia Norlin-Telde ผู้จัดการโครงการ Andreas Hilmersson ที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรแห่งสวีเดนในเจนีวา Nina Eklund ผู้แทนถาวรฝึกงานของสวีเดนในเจนีวา

Jane Ellison รองผู้อำนวยการของ WHO เปิดการอภิปรายอย่างเข้มข้นและครอบคลุมเรื่อง General Program of Work (GPW13) ใหม่ของ WHO และการสนับสนุนของ Sida ใน biennium ในปัจจุบันในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มารดา ทารกแรกเกิด เด็กและวัยรุ่น นโยบายสุขภาพแห่งชาติ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรคไม่ติดต่อ และโครงการ WASH

สวีเดนเป็นผู้บริจาคที่มีความยืดหยุ่นอันดับต้น ๆ ของ WHO โดยมอบความไว้วางใจให้องค์กรด้วยเงินทุนที่สามารถลงทุนในลำดับความสำคัญด้านสุขภาพทั่วโลกเพื่อบรรลุ SDG3 และแผนกลยุทธ์ห้าปีของ WHO (GPW13)

กว่า 70% ของเงินทุนขององค์การอนามัยโลกในช่วงครึ่งหลัง

ที่ผ่านมาถูกจัดสรรไว้สำหรับกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งนำไปสู่ช่องว่างที่สำคัญและทำให้ยากต่อการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเพิ่มขนาดการตอบสนองต่อความต้องการที่ระบุหรือที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศต่างๆ ต้องขอบคุณผู้บริจาคที่ยืดหยุ่นอย่างสวีเดน พื้นที่การทำงานที่สำคัญได้รับเงินทุนที่สำคัญ เช่น ความเท่าเทียม เพศ และสิทธิมนุษยชน เพื่อไม่ให้มีใครถูกทอดทิ้ง หรือโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคภัยไข้เจ็บ และมะเร็งภาพจากขวาไปซ้าย: ปีเตอร์ ซิงเกอร์ ที่ปรึกษาอาวุโสของ WHO; เจน เอลลิสัน WHO DDG Programming; Graham McNeill ผู้ประสานงาน การระดมทรัพยากร; แอนนา โรเซนดาห์ล สีดา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมโลก; Sofia Norlin-Telde ผู้จัดการโครงการ; Andreas Hilmersson ที่ปรึกษา MoFA; โดมินิค ไฮด์ ผู้อำนวยการฝ่ายการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ขององค์การอนามัยโลก; Amine Kebe เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสำหรับการระดมทรัพยากร

“เราอยู่ในจุดที่วิกฤตในการต่อสู้เพื่อปกป้องยาที่จำเป็นที่สุดของเรา” ดร. เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและประธานร่วมของ IACGกล่าว “รายงานนี้เสนอคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมที่สามารถช่วยชีวิตคนนับพันได้ทุกปี”

รายงานเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประสานงานและความพยายามอย่างเข้มข้นเพื่อเอาชนะการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหลายประการ รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาหารที่ปลอดภัยและปลอดภัย ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน น้ำสะอาดและสุขอนามัย

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

อ่านรายงานฉบับเต็ม 

คำประกาศทางการเมืองในเดือนกันยายน 2559 ของการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ (มติ A/RES/71/3) เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลุ่มประสานงานระหว่างหน่วยงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ (IACG) โดยปรึกษาหารือกับอาหารและการเกษตร องค์การ (FAO) องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ภารกิจของ IACG คือการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับแนวทางที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการระดับโลกที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนเพื่อจัดการกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และรายงานกลับไปยังเลขาธิการสหประชาชาติในปี 2562 สำนักเลขาธิการ IACG เป็นเจ้าภาพโดย WHO โดยได้รับการสนับสนุนจาก FAO และ OIE

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์